Avís Legal

Identificació del Prestador de Serveis:
En compliment amb el deure d’informació general que, recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, han d’oferir els prestadors de serveis de la societat de informació, a continuació es faciliten les dades següents:

Editorial Sentir de Marcombo, SA és la titular del portal www.editorialsentir.cat (en endavant el Portal i / o la Botiga), i la posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i ofertes, així com permetre la adquisició dels productes oferts per Editorial Sentir de Marcombo, SA a través del mateix.
Als efectes anteriors, s’informa a continuació de les dades identificatives i de contacte del prestador de serveis que opera a través del Portal:

Nom comercial: Editorial Sentir
Raó Social: Marcombo, SA
Activitat: Editorial
C.I.F .: A08074700
Direcció: Gran Via de les Corts Catalanes, 594. 08007. Barcelona. Espanya.
E-mail: info@editorialsentir.com
Telèfon: 933180079

Diversos:
– Marcombo, SA utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web d’Editorial Sentir de Marcombo, SA el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

– Modificacions: L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

– Marcombo, SA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

– Objecte de l’Avís Legal:
L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició dels Usuaris.

– Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa l’Art. 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en els articles 12, 14 i 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les dades subministrades no passaran a formar part de cap fitxer de dades i només seran utilitzades per a respondre a les seves sol·licituds. Així mateix, queda informat de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (que preveuen els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com en els articles 23 a 36 ambdós inclosos del RD 1720/2007 de 21 de desembre) per mitjà de comunicació a la següent adreça de correu electrònic (info@marcombo.com). També mitjançant una carta dirigida a l’adreça dalt indicada.

– Propietat intel·lectual:
La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

– Exclusió de garanties i responsabilitat:
L’empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

– Vincles a Tercers:
En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l’Usuari passarà a estar regit pels Termes d’Ús i Política de Privacitat del nou lloc. L’empresa no serà responsable ni tindrà obligació legal per l’ús d’aquests llocs.

– Generalitats:
L’empresa no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’empresa, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. La empresa no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

– Legislació aplicable i jurisdicció:
Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona. La Llei aplicable serà l’espanyola.

A Madrid a 6 de Febrer 2018.