DISTRIBUÏDORS


Alacant, Castelló i València
AZETA DISTRIBUCIONES
Sr. Andrés Iglesias
Camino Bajo, 25
18100 ARMILLA (Granada)
Tel. 902 131 014 • Fax 958 571 556
E-mail: info@azeta.es
http://www.azetadistribuciones.es

Balears
PALMA DISTRIBUCIONS, SL.
Sr. Bartolomé Marimón
Dragonera, 17
07014 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 289 421 • Fax 971 456 188
E-mail: jmangiova@ispbaleares.com
http://www.palma-distribucions.com

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, País Vasco i Navarra
ASTURLIBROS – Sr. Astor García
Peña Salon 93 polígono Silvota
33192 LLANERA (Asturias)
Tel. 902 118 297 • Fax 985 980 382
E-mail: vrionda@asturlibros.es
www.asturlibros.es


Catalunya
MARCOMBO, SL. – Sr. Josep Lloria
Gran Via de les Corts Catalanes, 594
08007 BARCELONA
Tel. +34 933 180 079
E-mail: pedidos@marcombo.com
http://www.marcombo.com

BENVIL, SA. – Sr. David Beneyto
Joan XXIII, 27 08950 ESPLUGUES
DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 934 231 178 – 933 254 684
Fax: 934 251 713
E-mail: benvil@benvil.com