Autora

Carolina Laguna


Neuropsicòloga i Psicòloga Educativa. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància, es va especialitzar en Psicologia infantojuvenil a través d’un Màster en Atenció Primerenca a la Universitat Complutense, un Màster en Psicologia Clínica Infanto- Juvenil a ISEP i un Màster en Neuropsicologia Educativa a la UNIR.

Especialista en Dislèxia, Altes Capacitats, Trastorns de l’Espectre Autista, Trastorns per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat i Neuromotricitat a través de nombroses formacions, va decidir especialitzar-se també en Neuropsicologia, on després de superar els seus estudis amb Matrícula d’Honor, va passar a ser professora del Màster que havia cursat i va iniciar diverses col·laboracions amb la Universitat per dur a terme investigacions a nivell nacional i internacional.

Dins de Psicólogos Pozuelo, exerceix com neuropsicòloga i coordinadora del departament de Neuropsicologia, dirigint formacions i impartint classes per a pares i professionals. També és tutora d’alumnes en pràctiques de diverses universitats i supervisora de casos relacionats amb la neuropsicologia. Recentment s’ha incorporat com a assessora a la Secció Clínica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid on col·labora en el desenvolupament de projectes i formacions.

A Editorial Sentir és autora del Creixiconte Dani i el misteri del bolquer, un conte per entendre i promoure el control d’esfínters (publicació: març del 2019).