AUTORA

M. Nieves Seseña


Psicòloga, pedagoga, experta universitària en recursos humans i direcció d’empreses.

Especialista, amb més de 35 anys d’experiència, en orientació escolar, professional i laboral de persones
amb discapacitat.

Pedagoga del Centre Base núm. 6 d’Atenció a Persones amb Discapacitat de la Conselleria de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat de la Comunitat de Madrid.

A l’Editorial Sentir és autora del Neuriconte A l’escola amb la Pepa (publicació: juliol 2020).